Infolinia i umawianie wizyt
Telefon +48 505 148 794
+48 22 831 28 06

Zapisy w godzinach
10:00 – 20:00
od poniedziałku do piątku

e-mail: poradnia@zdrowerodzicielstwo.pl

Naprotechnologia

Natural Procreative Technology. Technologia Naturalnej Prokreacji. Wobec dominującej w „nowoczesnej” ginekologii tendencji do mówienia o Medycynie Reprodukcyjnej i Technikach Wspomaganego Rozrodu potrzebujemy odpowiedzi opartej na innych źródłach aksjologicznych.

Naprotechnologia Poradnia Zdrowego Rodzicielstwa

Czym jest NaProTECHNOLOGY?

Naprotechnologia, czyli Technologia Naturalnej Prokreacji. Wobec dominującej w „nowoczesnej” ginekologii tendencji do mówienia o Medycynie Reprodukcyjnej i Technikach Wspomaganego Rozrodu potrzebujemy odpowiedzi opartej na innych źródłach aksjologicznych.

Taką odpowiedź proponuje prof. Thomas W. Hilgers z Omaha, Nebraska, USA, który zafascynował się przesłaniem z encykliki „Humanae Vitae” papieża Pawła VI, na 4 roku studiów medycznych, i które potraktował bardzo osobiście. Od ponad 30 lat rozwija Naprotechnologię – Technologię Naturalnej Prokreacji reprezentującą dziś katolicką odpowiedź na główny nurt praktyk, procedur i paradygmatów współczesnej medycyny reprodukcyjnej.

W latach 80. XX stulecia Hilgers z współpracownikami założył Instytut Papieża Pawła VI w Omaha. Wcześniej na Jezuickim Uniwersytecie Creightona opracował Creighton Model FertilityCare System – popularną w Ameryce metodę naturalnego planowania rodziny, opartą na metodzie Billingsów.

Rozwojem, edukacją i badaniami naukowymi zajmują się również: powstała w 1981 roku The American Academy of FertilityCare Professionals z siedzibą w St.Louis oraz założony w roku 2000 International Institute of Restorative Reproductive Medicine z siedzibą w Londynie.

Infolinia i umawianie wizyt
Telefon +48 505 148 794
+48 22 831 28 06

Zapisy w godzinach
10:00 – 20:00
od poniedziałku do piątku

e-mail: poradnia@zdrowerodzicielstwo.pl
Kobieta w ciąży z wynikiem USG Poradnia Zdrowego Rodzicielstwa
Naprotechnologia - kompleksowa pomoc rodzinom

Różnice między Naporotechnologią a Medycyną Reprodukcyjną

Główną różnicą wobec „nowoczesnej” Medycyny Reprodukcyjnej, czyli tej skierowanej najpierw na regulację poczęć poprzez różne metody antykoncepcji i usuwania ciąży, a później na zastępowanie naturalnej prokreacji metodami hodowlano reprodukcyjnymi stosowanymi przez zootechnikę, czyli inseminacje oraz „in vitro”, jest ukierunkowanie w naprotechnologii na dobrą diagnostykę i skuteczne leczenie.

Od roku 1978, kiedy urodziło się pierwsze dziecko z probówki – Luiza Brown, główny nurt (main stream) w postępowaniu w niepłodności odchodzi coraz dalej od diagnostyki i leczenia.

Wprowadzono terminy „czasu reprodukcyjnego kobiety”, „rezerwy jajnikowej”, które wykorzystuje się do uzasadnienia nowych wytycznych towarzystw ginekologicznych (również Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego), mówiących, że dla kobiet po 35 roku życia prowadzenie diagnostyki i leczenia jest „marnowaniem czasu reprodukcyjnego” i takim kobietom należy jak najwcześniej zaproponować „najskuteczniejszą metodę” postępowania czyli „in vitro”.

Oficjalnie zarzucono metody leczenia mikrochirurgicznego (np. w przywracaniu drożności jajowodów, plastyce jajowodów), odstępuje się od klasycznego leczenia chirurgicznego w zespole policystycznych jajników, nie wykorzystuje się chirurgii kiedy przyczyną niepłodności jest endometrioza. Głównym argumentem ma być większa skuteczność metod „in vitro”.

Kiedy jednak porównamy statystyki wyników leczenia z lat 50. czy 70. XX wieku ze skutecznością metod wspomaganego rozrodu okazuje się coś przeciwnego. W leczeniu:
* pacjentek leczonych chirurgicznie klinową resekcja jajników z powodu PCOS w 1950 roku 66% uzyskało ciążę, natomiast badania w 1970 tylko 30% leczonych z tego samego powodu cytrynianem klomifenu, a wyniki dla in vitro to 25% w 1996 i 23% w 2001roku.
* endometriozy, w roku 1981, leczenie chirurgiczne 53,9 % ciąż , in vitro w 2001 30% ciąż
* niedrożności jajowodów w 1976r. mikrochirurgia 29%, in vitro w 2001r. 27% ciąż.

Podejście do pacjenta i problemu leczenia niepłodności w Naprotechnologii

Naprotechnologia zakłada zupełnie odmienne podejście filozoficzne do leczenia pacjentów z niepłodnością. Naprotechnologia widzi dziecko jako dar tak jak stwierdza to instrukcja Donum Vitae „prawdziwe i właściwe prawo do dziecka sprzeciwiałoby się jego godności i naturze. Dziecko nie jest jakąś rzeczą, która należałaby się małżonkom i nie może być uważane za przedmiot posiadania. Jest raczej darem, i to „największym”, najbardziej darmowym małżeństwa, żywym świadectwem wzajemnego oddania się jego rodziców…”

Pierwszą i bardzo ważną zaletą systemu, niezależnie od przyczyny dla której zastosowana ma być Naprotechnologia (niepłodność, postępowanie w ciąży zagrożonej, zaburzenia cyklu, nieprawidłowe krwawienia, inne choroby ginekologiczne, czy też po prostu rozpoznawanie płodności w celu czasowego odsunięcia możliwości poczęcia) i zaangażowanie pacjentki (pary małżeńskiej), w proces diagnostyczny i leczniczy.

Przez ok. 3 miesiące małżeństwo jest przygotowywane przez nauczyciela do pierwszej wizyty lekarskiej. System zakłada standaryzację nauczania, prowadzenia obserwacji i rejestracji objawów (biomarkerów) oraz sprawdzania skuteczności.

Dr Maciej Barczentewicz, szef Przychodni Specjalistycznej „Macierzyństwo i Życie”, prezes Fundacji Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II w Lublinie.

Lekarz wyjaśnia owulację - Poradnia Zdrowego Rodzicielstwa

Model Creighton

To narzędzie diagnostyczne w naprotechnologii. Jest wystandaryzowaną metodą obserwacji oznak płodności (biomarkerów) w cyklu kobiety.

Dzięki obserwacjom zauważymy nieprawidłowości zachodzące w cyklu kobiety. Korzystając z systemu, wsłuchujemy się w „autentyczny język zdrowia i płodności kobiety”.

Małżonkowie stosujący Model Creighton mogą nauczyć się rozpoznawać i rozumieć naturalnie występujący w cyklu kobiecym czas płodności i niepłodności. Informacje płynące z kontrolowania faz płodności i niepłodności w cyklu mogą służyć małżonkom zarówno do planowania poczęcia, jak i do odkładania poczęcia w czasie.

Nie jest to jednak metoda antykoncepcyjna, ani też nie może być traktowana jako naturalna forma antykoncepcji. Jest to system, który traktuje osobę ludzką jako niepodzielną całość. System, który daje kobiecie także możliwość obserwowania i zachowywania jej zdrowia rozrodczego i ginekologicznego. Może być stosowany na każdym etapie okresu rozrodczego.

Model Creighton jest systemem, profesjonalnym, dostosowanym do konkretnej sytuacji użytkownika, medycznie bezpiecznym, moralnie godziwym, łatwym do nauczenia, wiarygodnym, współpracującym z naturalnym cyklem kobiety,  stosowanym wspólnie przez męża i żonę,  szanującym godność kobiety i integralność małżeństwa, mającym bardzo szerokie zastosowanie, precyzyjnie rozpoznającym dni płodne i niepłodne, niezbędnym w celu obserwowania i zachowywania zdrowia kobiety.

Dzięki Modelowi Creighton małżonkowie wspólnie uczą się doceniać, szanować oraz rozumieć swoją płodność. Dzięki temu płodność małżeńska może być otaczana autentyczną troską.

Wiele par zauważa, że wraz ze zrozumieniem i docenieniem płodności pogłębiają się ich wzajemna miłość i szacunek. CrMS traktuje płodność jako normalny i zdrowy proces, który jest niezwykłym i bezcennym darem Boga, darem, który należy z miłością pielęgnować, szanować, rozumieć i z którego należy mądrze korzystać.

Wnikliwa znajomość i obserwacja przebiegu cyklu miesiączkowego jest podstawową umiejętnością konieczną do konsultacji i leczenia u lekarza konsultanta medycznego.

Modelu Creighton można nauczyć się tylko we współpracy z wykwalifikowanym instruktorem.

Więcej informacji na stronie:  www.creightonmodel.pl

Tekst pochodzi ze strony Ogólnopolskiego Centrum Troski o Płodność: www.fccp.pl

Kobieta w ciąży z ojcem Poradnia Zdrowego Rodzicielstwa

Infolinia i umawianie wizyt
Telefon +48 505 148 794
+48 22 831 28 06

Zapisy w godzinach
10:00 – 20:00
od poniedziałku do piątku

e-mail: poradnia@zdrowerodzicielstwo.pl
Poradnia Zdrowego Rodzicielstwa Badanie USG

Metoda Rötzera

W metodzie Rötzera płodność kobiety rozpoznaje się na podstawie wspólnej analizy zmian powiązanych ze sobą wskaźników:
– jakości śluzu wydzielanego przez szyjkę macicy
– wysokości podstawowej temperatury ciała
– cech szyjki macicy spostrzeganych w czasie badania dokonywanego przez kobietę (dla chętnych)

Metoda Rötzera jest pierwszą na świecie metodą objawowo-termiczną. Jej pierwotną nazwę (Sympto-Thermal Method) rozszerzono później na całą grupę metod rozpoznawania płodności wykorzystujących obserwacje śluzu i pomiar podstawowej temperatury ciała.

Celem stosowania metody Rötzera może być zarówno samo diagnozowanie płodności, jak i wykorzystanie tej wiedzy w planowaniu rodziny. Stosowanie metody Rötzera umożliwia: ocenę stanu płodności i zdrowia kobiety, świadomy wybór najlepszego czasu na poczęcie dziecka, zwiększenie szansy powodzenia przy staraniach o powiększenie rodziny (także u par o obniżonej płodności), odłożenie poczęcia, nawet ze 100% pewnością, budowanie głębokiej więzi małżeńskiej i wzrost wzajemnej atrakcyjności.

Metoda Rötzera pomaga kobietom prowadzącym obserwacje dbać o ich zdrowie. Dotyczy to wszystkich kobiet bez wyjątku, nie tylko mężatek.
Zapisy na karcie cyklu odzwierciedlają w sposób ciągły zmiany hormonalne w organizmie kobiety i dlatego mogą być cennym źródłem informacji dla kobiety, nauczyciela metody Rötzera i lekarza, który rozumie zasady rozpoznawania płodności. Obserwacje objawów płodności pomagają w diagnozowaniu zaburzeń płodności i monitorowaniu postępów leczenia. Odzwierciedlają też stan zdrowia całego organizmu i dlatego pozwalają wykryć niektóre choroby ogólnoustrojowe (np. zaburzenia pracy tarczycy). Dlatego kartę cyklu miesiączkowego można nazwać wizytówką zdrowia kobiety.

W metodzie Rötzera przy występowaniu zaburzeń płodności staramy się przywrócić organizmowi równowagę przez zmianę stylu życia i odżywiania, eliminowanie czynników szkodliwych, uzupełnianie brakujących składników diety, w tym biopierwiastków oraz leczenie przez specjalistów chorób ogólnoustrojowych powodujących zaburzenia płodności. Tylko odnalezienie i wyeliminowanie wszystkich przyczyn zaburzeń (znamy obecnie ponad 20 czynników zaburzających) daje w efekcie poprawę stanu zdrowia i prawidłową płodność.

Małżonkowie stosujący metodę Rötzera mogą świadomie wybrać najlepszy czas na poczęcie swojego dziecka. Dzięki precyzyjnemu rozpoznaniu objawów możliwe jest określenie aktualnego stanu płodności. Tylko współżycie podjęte w okresie płodności może doprowadzić do poczęcia dziecka.

Małżonkowie, którzy chcą począć dziecko, wykorzystują do współżycia czas maksymalnej płodności. Celowane współżycie skraca wyraźnie czas oczekiwania na powiększenie rodziny, także u par o obniżonej płodności. Starania o poczęcie w okresie maksymalnej płodności są dużo bardziej efektywne niż działania na chybił-trafił.

Jeśli małżonkowie pragną aktualnie odłożyć poczęcie, współżyją ze sobą w okresach niepłodności, a w okresie płodności okazują sobie miłość w inny sposób. Ograniczenie współżycia do okresu niepłodności bezwzględnej (około 10 końcowych dni cyklu) daje 100% pewność odłożenia poczęcia dziecka, gdyż poczęcie jest wtedy fizjologicznie niemożliwe. Potwierdza to nauka oraz funkcjonowanie metody Rötzera. Do archiwum INER, które zawiera obecnie ponad 400 tysięcy kart cykli (największa taka baza na świecie) w ciągu 50 lat nie trafiła ani jedna karta przecząca tej prawidłowości.

Stosując metodę Rötzera małżonkowie mają szansę pogłębiać wzajemne relacje.Poznając i akceptując prawa rządzące płodnością małżonkowie przestają się bać płodności i jej efektów. Zaczynają patrzeć na płodność jako na integralną cechę kochanej osoby. Sprzyja to wzajemnej miłości i akceptacji.

Metodę Rötzera mogą stosować wszystkie kobiety od okresu dojrzewania do menopauzy. Metoda Rötzera ma opracowane tryby postępowania we wszystkich sytuacjach: w cyklach regularnych i nieregularnych, po porodzie, w okresie karmienia piersią i w premenopauzie, po odstawieniu pigułki hormonalnej i po wyjęciu wkładki domacicznej
niezależnie od stanu zdrowia, zawsze – także wtedy, gdy kobieta musi wstawać w nocy do dziecka i gdy pracuje na zmiany.

Metoda Rötzera może być stosowana zarówno w celu zaplanowania, jak i odłożenia poczęcia. W odniesieniu do antykoncepcji mówimy wyłącznie o skuteczności odkładania poczęcia.

W przypadku metody Rötzera, jak i innych metod rozpoznawania płodności możemy mówić o skuteczności w planowaniu poczęcia i o skuteczności w odkładaniu poczęcia.

Stosowanie metody Rötzera dzięki dokładnemu rozpoznaniu czasu płodności pozwala małżonkom świadomie wybrać najlepszy czas na powiększenie rodziny. Wykorzystując znajomość praw rządzących płodnością mogą oni wydatnie zwiększyć szansę powodzenia, gdy pragną poczęcia dziecka (współżycie w okresie maksymalnej płodności).

Takie postępowanie bywa też często pomocne dla par o obniżonej płodności, które bez rozpoznania płodności mają znikome szanse na dziecko.

Użytkownicy metody Rötzera nie działając na ślepo mają znacznie większe szanse powodzenia w stosunku do małżeństw nie stosujących dokładnych sposobów rozpoznawania płodności. Prawie 20% polskich małżeństw ma problemy z poczęciem dziecka, ale wśród stosujących dokładne rozpoznanie płodności tylko 5 % boryka się z takim problemem. Jest to czterokrotnie mniej niż w całym społeczeństwie.

Skuteczność stosowania metody Rötzera w planowaniu poczęcia może zostać dodatkowo zwiększona poprzez rozpoznanie i wyeliminowanie czynników zaburzających płodność małżonków i przyjęcie zdrowego stylu życia. Więcej na ten temat można dowiedzieć się w zakładkach [Cykle nieregularne] i [Planowanie poczęcia].

Małżonkowie, którzy pragną świadomie, w najlepszym momencie począć swoje dziecko, przez większość cykli odkładają poczęcie. Nawet jak chcą mieć dużą rodzinę, powinni umieć skutecznie odłożyć poczęcie np. w czasie choroby, aby starać się o dziecko dopiero, gdy będą zdrowi.

Dzięki wręcz genialnym założeniom początkowym, rzetelnym badaniom naukowym i ciągłemu rozwojowi metoda ma bardzo wysoką, doskonale udokumentowaną skuteczność w odkładaniu poczęcia (miarą skuteczności jest Indeks Pearla odzwierciedlający liczbę nieplanowanych poczęć przypadających na 100 par stosujących daną metodę w ciągu roku; im niższy wskaźnik PI, tym metoda ma większą skuteczność):
Indeks Pearla od 0,1 do 0,9, zależnie od zastosowanej reguły, dla współżycia w okresie niepłodności przedowulacyjnej (z antykoncepcji tylko implanty hormonalne mają podobną skuteczność).

Indeks Pearla równy zero dla współżycia w czasie niepłodności poowulacyjnej, bezwzględnej. PI=0 oznacza, że spośród wszystkich par stosujących tę metodę przez 50 lat jej funkcjonowania żadnej z nich nie zdarzyło się poczęcie wynikające ze współżycia w tym okresie. Takiej, 100% skuteczności nie ma żadna metoda antykoncepcyjna.

Pewnie niektórzy w tym miejscu zadają sobie pytanie, czy taka skuteczność jest możliwa u wszystkich stosujących metodę Rötzera? Na kongresie IFFLP w 1983r. w Hongkongu dr A.K. Ghosch przedstawiła wyniki badania skuteczności metody Rötzera w Indiach. W latach 1978-1980 obserwowała ona 525 par ze slumsów, po 4 miesięcznym okresie nauki metody objawowo-termicznej (część uczestników tzw. Programu Kalkuckiego Matki Teresy).

Ludzie ci stosowali metodę Rötzera, której metodyka nauczania została przystosowana do kształcenia analfabetów. Warunkiem rozpoczęcia nauki była umiejętność liczenia do dziesięciu, niezbędna aby użytkowniczka mogła odczytać wskazania termometru. Kobiety miały wysoką motywację, gdyż był to okres przymusowej sterylizacji wprowadzonej przez Indirę Gandhi. Objęte badaniem pary podejmowały współżycie tylko w okresie niepłodności poowulacyjnej (10-14 końcowych dni cyklu).

Jak stwierdza raport: ilość poczęć wyniosła 0 !!! Grupa kontrolna nie stosująca żadnych metod planowania rodziny miała 31,6% ciąż. Skoro ludzie ze slumsów potrafili ze 100% skutecznością stosować metodę Rötzera, to chyba każdy może to zrobić, jeżeli tylko zechce się jej dobrze nauczyć, a potem prawidłowo stosować.
 
Tekst pochodzi ze strony INER Polska

Naturalne Planowanie Rodziny

Istnieje kilka metod NPR , czyli metod obserwacji płodności. W Poradni Zdrowego Rodzicielstwa skupiamy się na dwóch z nich: Modelu Creightona oraz metodzie Rötzera.

Zakłada ona baczne śledzenie sygnałów ciała kobiety wysyłanych w trakcie trwania jej cyklu, by na bieżąco rozpoznawać płodność, a nawet stan zdrowia. W zależności od metody obserwuje się kilka objawów (markerów): poranną temperaturę ciała (tzw. temperaturę podstawową), śluz kobiecych narządów rodnych  i (opcjonalnie) poziom położenia oraz stopień rozwartości samej szyjki macicy.

Odkrycie i umiejętne rozpoznanie wspólnego występowania objawów płodności w tych trzech wskaźnikach, pomaga małżonkom doprowadzić do upragnionego poczęcia, lub też skutecznie je odłożyć.

Test ciążowy - Poradnia Zdrowego Rodzicielstwa

Infolinia i umawianie wizyt
Telefon +48 505 148 794
+48 22 831 28 06

Zapisy w godzinach
10:00 – 20:00
od poniedziałku do piątku

e-mail: poradnia@zdrowerodzicielstwo.pl

Infolinia i umawianie wizyt
Telefon +48 505 148 794
+48 22 831 28 06

Zapisy w godzinach
10:00 – 20:00
od poniedziałku do piątku

e-mail: poradnia@zdrowerodzicielstwo.pl