Naprotechnologia

– Naprotechnologia –
– Naprotechnologia –
RADOSŁAW_MAKSYM

Radosław Maksym

Konsultant Naprotechnologii (NFPMC)
Specjalizacja w Ginekologii i Andrologii

Ginekolog Warszawa prof. Bogdan Chazan i dr Ewa Ślizień - Kuczapska
– Naprotechnologia –
– Naprotechnologia –
RADOSŁAW_MAKSYM

Beata Mariańczyk

 

Ginekolog Warszawa prof. Bogdan Chazan i dr Ewa Ślizień - Kuczapska