Poradnia Zdrowego Rodzicielstwa im. Św Jana Pawła II
ul. Nowolipie 9/11, lok. 75
00-150 Warszawa
tel. 22 831 28 06 lub 505 148 794
poradnia@zdrowerodzicielstwo.pl