Kardiologia

– Kardiologia –
– Kardiologia –
MAREK KOŚMICKI

Dr n. med. Marek Kośmicki

Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii. W 1975 r. zdobył dyplom lekarza w Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie: Warszawski Uniwersytet Medyczny); następnie kolejne specjalizacje lekarskie: w zakresie chorób wewnętrznych I stopnia, II stopnia i w zakresie kardiologii. Jest autorem i współautorem szeregu publikacji w zakresie kardiologii. Tematyka opracowań obejmuje między innymi problemy chorób serca u kobiet, odrębności choroby wieńcowej u kobiet i mężczyzn oraz zagadnienia medycyny rodzinnej, szczególnie kardiologii. Był współzałożycielem Sekcji Obrony Życia Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, a także przez szereg lat prezesem Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Unii Organizacji Rodzinnych (IUFO) i prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich (KSLP). Znajomość języków obcych –  dobra: angielski i włoski; słabsza: rosyjski i hiszpański.

Ginekolog Warszawa prof. Bogdan Chazan i dr Ewa Ślizień - Kuczapska