Infolinia i umawianie wizyt
Telefon +48 505 148 794
+48 22 831 28 06

Zapisy w godzinach
10:00 – 20:00
od poniedziałku do piątku

e-mail: poradnia@zdrowerodzicielstwo.pl

Misja

Naszym celem jest wszechstronna pomoc kobietom, małżeństwom i całym rodzinom. Robimy to w poszanowaniu godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Pragniemy pokazywać, że prokreacja może być przeżywana z radością i poszanowaniem życia, nawet w obliczu poważnych problemów. Opieramy naszą działalność na dwóch filarach: rzetelnej wiedzy medycznej i wierności nauczaniu Kościoła Katolickiego.

Naprotechnologia w Poradni Zdrowego Rodzicielstwa
Konsultacja ginekologiczna - Poradnia Zdrowego Rodzicielstwa

Infolinia i umawianie wizyt
Telefon +48 505 148 794
+48 22 831 28 06

Zapisy w godzinach
10:00 – 20:00
od poniedziałku do piątku

e-mail: poradnia@zdrowerodzicielstwo.pl

W poradni znajdą pomoc małżeństwa starające się o potomstwo. Chcemy ratować te pary i w zamian proponować skuteczną i co najważniejsze moralnie godziwą naprotechnologię. Pomoc medyczną, psychologiczną i prawną znajdą u nas kobiety w zagrożonej ciąży, noszące pod sercem bardzo chore dzieci, czy też kobiety, których ciąża jest wynikiem gwałtu. Chcemy pokazywać, że z każdej trudnej nawet sytuacji jest jakieś wyjście. Współpracujemy z Hospicjum Perinatalnym w Warszawie, które opiekuje się terminalnie chorymi noworodkami. 

  W naszej działalności kierujemy się nauczaniem świętego papieża Jana Pawła II zawartym głównie w jego encyklice Evangelium Vitae i adhortacji Familiaris Consortio. Naszą ważną inspiracją jest również encyklika papieża Pawła II Humanae Vitae oraz instrukcja Kongregacji Nauki Wiary Dignitas personae na temat problemów bioetycznych.

 •  Udowadniamy, że jest alternatywa dla in vitro
 • Leczymy przyczyny niepłodności (NaProTechnologia)
 • Odrzucamy antykoncepcję, uczymy metod Naturalnego Planowania Rodziny
 • Prowadzimy ciążę traktując podmiotowo zarówno matkę jak i jej dziecko
 • Pomagamy kobietom pokochać swoje dziecko i siebie jako mamę wtedy, gdy jest to trudne (niechciana ciąża, upośledzenie dziecka)
 • Przekonujemy, że aborcja to ZAWSZE najgorsze z możliwych rozwiązań
 • Pomagamy duchowo kobietom z poważnymi moralnymi rozterkami
 • Przygotowujemy do porodu, opiekujemy się noworodkiem
  Udzielamy różnorakiej specjalistycznej pomocy dzieciom, oraz jego rodzicom
 • Udzielamy porad prawnych i psychologicznych związanych z rodzicielstwem

Nasi specjaliści

W naszym zespole znaleźli się świetni specjaliści: nie tylko naprotechnolodzy i ginekolodzy (m.in. prof. Bogdan Chazan, dr Maciej Barczentewicz, dr Mariola Małecka), ale także położne, psychologowie, prawnicy i instruktorzy naturalnych metod rozpoznawania płodności (m.in. instruktorzy Modelu Creightona i nauczyciele Metody Rötzera). Poradą duchową i etyczną służy również kapłan. Opieką otaczamy nie tylko rodziny starające się o dziecko i kobiety spodziewające się dziecka, ale także narodzone już dzieci (w naszym zespole są neonatolodzy i pediatrzy) oraz dorosłych (specjaliści różnych dziedzin). Poznaj nas bliżej.

Nasi specjaliści - Poradnia Zdrowego Rodzicielstwa

     Właścicielem Poradni Zdrowego Rodzicielstwa jest Fundacja S.O.S Obrony Poczętego Życia. Została ona założona w 1989 r. przez Księdza Ryszarda Halwę, pallotyna.
Wcześniej Ksiądz Halwa, jeszcze jako student seminarium duchownego prowadził ruch S.O.S. Obrony Poczętego Życia. Można zatem powiedzieć, że Fundacja wyrosła z tego właśnie ruchu. Ponieważ założeniem Ruchu, a potem Fundacji była: „obrona poczętego życia”, pomoc i opieka nad samotnymi matkami, upowszechnianie wśród młodzieży i młodych małżeństw wiedzy dotyczącej życia w małżeństwie i rodzinie, organizowanie sympozjów naukowych i kongresów o zasięgu krajowym i międzynarodowym” ( statut fundacji par. 7) toteż cele te realizowane były już odkąd istniał Ruch.
     Początkowo studenci oraz służba zdrowia uczestniczyli w obozach, podczas których poruszane były zagadnienia związane z obroną życia. Było to bardzo ważne, gdyż mało było wówczas rzetelnych informacji na ten temat, a aborcja w wielu środowiskach uznawana była za środek antykoncepcyjny. Młodzi ludzie, którzy uczestniczyli we wspomnianych obozach dowiadywali się, jak naprawdę wygląda aborcja, jak przebiega rozwój człowieka w okresie życia płodowego, jakie są naturalne metody regulacji poczęć.
    Jednak zyskiwali coś cenniejszego od wiedzy – wrażliwość. Wracali do swoich środowisk i starali się pomagać, na miarę swoich możliwości kobietom spodziewającym się dziecka, a nie mającym odpowiednich warunków socjalnych. Pomagali im w zebraniu wyprawek dla dzieci, łóżeczek, wózków i innych potrzebnych rzeczy. Udzielali także wsparcia psychicznego w wielu trudnych chwilach. Organizowali także spotkania w szkołach, gdzie mówili o szacunku do życia od chwili poczęcia, pokazywali slajdy, dyskutowali z młodzieżą.

Infolinia i umawianie wizyt
Telefon +48 505 148 794
+48 22 831 28 06

Zapisy w godzinach
10:00 – 20:00
od poniedziałku do piątku

e-mail: poradnia@zdrowerodzicielstwo.pl
Poradnia Zdrowego Rodzicielstwa Badanie USG ginekologiczne

  Ksiądz Halwa organizował w tym czasie wiele sympozjów i kongresów- także o zasięgu międzynarodowym, które poświęcone były tematyce obrony życia. Kongresy te, organizowane często w Niepokalanowie, a także w Warszawie skupiały wielu wybitnych specjalistów z dziedziny genetyki, psychologii i innych. Ideą było bowiem przesłanie, że uznanie aborcji za zło nie jest jedynie ideologią katolików, ale to przede wszystkim medycyna określa moment początku życia od chwili poczęcia. Dziś już wydaje się nam to bezdyskusyjne, ale wówczas wiele środowisk lansowało pogląd, że początkowa faza ciąży to tylko „galaretka” która nie ma nic wspólnego z istotą ludzką.
 
Warto w tym miejscu przypomnieć, że właśnie w chwili poczęcia ustalone zostają raz na zawsze cechy naszej osobowości: to czy urodzimy się dziewczynką czy chłopcem, jaki będziemy mieć kolor oczu i włosów, do jakich chorób będziemy mieć skłonności itd. W 3 miesiącu ciążymoglibyśmy już odbić linie papilarne a od 6 tygodnia możemy zarejestrować elektryczną aktywność mózgu. Według brytyjskich naukowców, od 10 tygodnia życia płodowego możemy już leczyć (!) pewne choroby genetyczne.
 
W ten sposób rozwijała się działalność edukacyjna Ruchu a następnie Fundacji. Powodowało to, że do Fundacji zaczęło się zwracać coraz więcej osób potrzebujących pomocy. W biurze Fundacji został uruchomiony telefon zaufania, wolontariusze pełnili dyżury, zaczęła funkcjonować poradnia naturalnego planowania rodziny.
 
Działalność Fundacji wciąż się rozwijała. Powoli zaczęły powstawać oddziały Fundacji. Każdy z nich działa oczywiście zgodnie ze statutem, ale robi to w charakterystyczny dla siebie sposób. I tak w Kaliszu działa Liceum Ogólnokształcące im.. Św. Jana Bosko, w którym młodzież oprócz wiedzy otrzymuje również wychowanie oparte na zasadach tego wielkiego wychowawcy i przyjaciela młodzieży jakim był Bosko.
Również w Bysławiu k. Tucholi funkcjonuje jeden z ośrodków Fundacji. Znalazło w nim schronienie wiele matek i dzieci, które nie miały dokąd pójść w najtrudniejszych dla siebie chwilach. Była p. Ewa spodziewająca się dziecka, a którą rodzice wyrzucili z domu na wieść o tym, że stają się dziadkami. Była p. Jadzia wraz z synem, których niezbyt dla nich łaskawy los zmuszał do wiecznej tułaczki i dopiero w naszym domu mogli spokojnie osiąść, by stąd poprowadzić wszystkie swoje sprawy. Każde z wymienionych tu imion to zupełnie inna historia. Wspólne dla nich jest jednak poczucie przerażenia, osamotnienia, czasem beznadziei. A potem to światło w mroku, które pozwała iść dalej, już o własnych siłach.

Infolinia i umawianie wizyt
Telefon +48 505 148 794
+48 22 831 28 06

Zapisy w godzinach
10:00 – 20:00
od poniedziałku do piątku

e-mail: poradnia@zdrowerodzicielstwo.pl
szyld Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia

  Fundacja prowadzi także schronisko na szczycie Chrobaczej Łąki, które ofiarowane zostało przez człowieka wielkiego serca- P. Rudolfa Baścika. Marzeniem ofiarodawcy było, by właśnie tam, na szczycie góry spotykali się ludzie wielbiący Boga i dziękowali za cud stworzenia. Wiele już grup młodzieży i dzieci przybywało na obozy do tego schroniska, gdzie oprócz wypoczynku wakacyjnego był czas na Eucharystię, wspólną modlitwę, rozmowy o szacunku do życia. Tradycją tego miejsca jest i to, że w noce sylwestrowe, o północy odbywają się tam Msze Święte. Tam, w ciszy gór, na samym szczycie spotykają się ludzie chcący podziękować Bogu za miniony rok i prosić o błogosławieństwo na kolejny. Na szczycie Chrobaczej Łąki, jako dar na drugie tysiąclecie został też wzniesiony Krzyż, pięknie górujący nad okolicą i przypominający o Królestwie, które nigdy nie przeminie. Zawiązany został Komitet Budowy Krzyża, w skład którego weszli m. in.. przedstawiciele naszej Fundacji.

Kolejnym ośrodkiem fundacji jest „Dolina Słońca”– dom dla matek i dzieci maltretowanych, który funkcjonuje na terenie Puszczy Kampinoskiej. Pewnego dnia zadzwonił do fundacji ksiądz pracujący w Hamburgu, w misji polskiej z informacją, że zgłosiła się do niego pewna Polka, którą mąż zmuszał do prostytucji na hamburskich ulicach wraz z ich 16-letnią wówczas córką. I kiedy ten mężczyzna został zatrzymany przez policję za handel narkotykami, udało się im zbiec do misji polskiej, gdzie szukały pomocy. I mimo, że we wspomnianym ośrodku trwał generalny remont, cały ośrodek był rozkopany wzdłuż i wszerz – zgodziliśmy się przyjąć tę kobietę wraz z 4 dzieci. Zrozumieliśmy wówczas, że domy samotnej matki, które dotąd prowadziliśmy, to nie wszystko, że musimy rozszerzyć naszą działalność przekazując ten właśnie ośrodek na miejsce dla ofiar przemocy w rodzinie.

Poradnia Zdrowego Rodzicielstwa im. Św. Jana Pawła II

Wielki Patron

Poradnia Zdrowego Rodzicielstwa nosi zaszczytne imię św. Jana Pawła II. To zobowiązuje. Nasza działalność opiera się na dwóch filarach: rzetelnej wiedzy medycznej i wierności nauczaniu Kościoła. Kierujemy się nauczaniem świętego papieża Jana Pawła II zawartym głównie w jego encyklice Evangelium Vitae i adhortacji Familiaris Consortio. Naszą ważną inspiracją jest również encyklika papieża Pawła II Humanae Vitae oraz instrukcja Kongregacji Nauki Wiary Dignitas personae na temat problemów bioetycznych.

S.O.S dla Kobiet

 

W ramach Poradni będzie wkrótce funkcjonować „SOS dla kobiet”. To specjalny bezpłatny punkt pomocy kobietom borykającym się z poważnymi moralnymi dylematami i problemami zdrowotnymi wymagającymi natychmiastowego działania. Raz w tygodniu o określonej porze w gabinecie będzie dyżurował wybrany specjalista (lekarz, psycholog, instruktor, prawnik, kapłan). Na wizyty będą obowiązywać zapisy z powodu ograniczonych miejsc.

Infolinia i umawianie wizyt
Telefon +48 505 148 794
+48 22 831 28 06

Zapisy w godzinach
10:00 – 20:00
od poniedziałku do piątku

e-mail: poradnia@zdrowerodzicielstwo.pl